Naslov

Udruga Inovacijsko poduzetnički centar

Registarski broj:

08001056

OIB:

52120684334

Adresa:

Ivana Rendića 6, Rijeka

Telefon:

227-568

Fax:

213-568

Email:

pošalji poruku

Web:

otvori

Predsjednik:

Bela Nemeth

Tajnik:

/

Napomena:

/