Naslov

Aktiv inovatora Luke Rijeka

Registarski broj:

08001130

OIB:

71289815037

Adresa:

Riva 1, Rijeka

Telefon:

/

Fax:

/

Email:

/

Web:

/

Predsjednik:

Ivan Vidović

Tajnik:

Bela Nemeth

Napomena:

/