Naslov

Automodelarski klub Rijeka

Registarski broj:

08002104

OIB:

10460441631

Adresa:

Janka Polić kamova 65, Rijeka

Telefon:

211-305

Fax:

211-305

Email:

pošalji poruku

Web:

otvori

Predsjednik:

Sanjin Ferković

Tajnik:

Robert Simčić

Napomena:

/