Naslov

Foto klub Color

Registarski broj:

/

OIB:

48164430124

Adresa:

Titov trg 6/2, 51000 Rijeka

Telefon:

051 291 565

Fax:

211-305

Email:

pošalji poruku

Web:

otvori

Predsjednik:

Edvard Primožić

Tajnik:

Tina Kovač

Napomena:

/