Naslov

Dom mladih Rijeka

Registarski broj:

/

OIB:

62799759990

Adresa:

Laginjina 15, Rijeka

Telefon:

516-247

Fax:

227-603

Email:

pošalji poruku

Web:

otvori

Predsjednik:

Mario Kajapi

Tajnik:

/

Napomena:

/