Naslov

Tehnološki centar d.o.o. Rijeka

Registarski broj:

/

OIB:

/

Adresa:

Trg Viktora Bubnja 4, Rijeka

Telefon:

406-711

Fax:

406-700

Email:

pošalji poruku

Web:

/

Direktor:

Željko Ugrin

Tajnik:

/

Napomena:

/