Naslov

Teh-nova d.o.o. - za inovacije i zaštitu intelektualnog vlasništva

Registarski broj:

08000861

OIB:

88574194989

Adresa:

Verdijeva 11/II, Rijeka

Telefon:

312-321

Fax:

312-321

Email:

pošalji poruku

Web:

otvori

Direktor:

Nedjeljko Karabaić

Tajnik:

/

Napomena:

/