Connection to database succesfull Novosti [ZTK Rijeka]
Naslov

2018-07-18

Izložba fotografija "Kvarner va slike"- 2018.


Foto klub Color Rijeka u suradnji sa Mjesnim odborom IKA, raspisuje natječaj za izložbu fotografija "Kvarner va slike" koja će se otvoriti u subotu, 04.08.2018 godine povodom državnog praznika Dana domovinske zahvalnosti. Po tradiciji izložba se održava na obalnom putu u Iki, traje jedan dan, a otvara se službeno u 20 sati. Tom prigodom se u Iki održava tradicionalna ribarska fešta a u sklopu fešte u poslijepodnevnim satima vade se gajbe pune boca vina iz Ikarske vruje sa dubine od 45 metara. Posebno napominjemo da za dostavu fotografija na izložbu nije predviđena kotizacija.