20 godina programa „PRVI KORACI U PROMETU“ u Domu Mladih

U četvrtak 15. studenog 2018. godine u 9.00h u Domu Mladih pozivate se da nazočite obilježavanju 20 godina akcije „PRVI KORACI U PROMETU“. Program „Prvi koraci u prometu“ obuhvaća učenike prvih razreda osnovnih škola Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

20 godina programa „PRVI KORACI U PROMETU“ u Domu Mladih

U četvrtak 15. studenog 2018. godine u 9.00h u Domu Mladih pozivate se da nazočite obilježavanju 20 godina akcije „PRVI KORACI U PROMETU“. Program „Prvi koraci u prometu“ obuhvaća učenike prvih razreda osnovnih škola Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Program je osmislio i u Domu mladih ga već 20 godina provodi profesor tehničke kulture g. Josip Šarlija u suradnji s Prometnom policijom PU- PGŽ, Županijskim savjetom za sigurnost prometa na cestama, Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjelom gradske uprave za sport i tehničku kulturu te s Upravnim odjelom za odgoj i obrazovanje PGŽ.

Akcija se provodi 20 godina, od 1998.godine, a godišnje uključuje oko 2500 učenika prvih razreda osnovnih škola.

U četvrtak, na dan obilježavanja 20-te obljetnice, u prometnoj preventivnoj akciji će sudjelovati učenici prvih razreda OŠ „Fran Franković“. Cilj programa je usvajanje osnovnih znanja o prometu, kretanje učenika od kuće do škole i razvijanje prometne kulture učenika najmanjeg uzrasta. Akcija će se održati u prometnom kabinetu, a praktični dio na prometnom poligonu Doma mladih.