26.04.2017. Održan prvi sastanak radnog tijela tehničke kulture za EPK 2020.

U Zajednici je 24.5. održan prvi sastanak radnog tijela tehničke kulture, vezno uz projekt EPK 2020, kojem su uz stručnu službu nazočili predstavnici tvrtke EPK 2020, Irena Kregar Šegota i Dorian Celcer, te članovi radnog tijela, Olivera Stanić, Mladen Štajduhar i Lovro Pavletić. Prijedloge programa Zajednici je dostavilo 10 članica, a Zajednica je predložila i svoja dva programa.

26.04.2017. Održan prvi sastanak radnog tijela tehničke kulture za EPK 2020.

U Zajednici je 24.5. održan prvi sastanak radnog tijela tehničke kulture, vezno uz projekt EPK 2020, kojem su uz stručnu službu nazočili predstavnici tvrtke EPK 2020, Irena Kregar Šegota i Dorian Celcer, te članovi radnog tijela, Olivera Stanić, Mladen Štajduhar i Lovro Pavletić. Prijedloge programa Zajednici je dostavilo 10 članica, a Zajednica je predložila i svoja dva programa.
Zaključak sastanka:
a) Radi lakše obrade i mapiranja programa/projekata udruga tehničke kulture, EPK 2020. izraditi će prijavni obrazac, kojeg će do 2.6.2017. dostaviti elektronskim putem Zajednici na e-mail: ztk@ztk-rijeka.hr . Po zaprimanju istog, Zajednica će svim članicama proslijediti obrazac sa rokom povrata Zajednici 19.6.2017. Programe mogu dostaviti sve članice, a članice koje su već ranije dostavile svoje programe, također trebaju ispuniti obrazac i dostaviti ga Zajednici u navedenom roku. Zajednica će prikupljene obrasce dostaviti gđi Kregar Šegota putem elektronske pošte do 23.6. na dalju obradu.
b) Svu prijepisku putem e-maila potrebno je na znanje uputiti i pročelnici OGU za sport i tehničku kulturu, gđi Veri Begić Blečić.
c) Informacije i upute članicama biti će dignute na web stranu Zajednice www.ztk-rijeka.hr
d) Zajednica će biti koordinator između članica i EPK 2020.