Dani tehničke kulture u osnovnim školama Grada Rijeke

"Dani tehničke kulture u osnovnim školama u Gradu Rijeci", održati će se u O.Š. Ante Kovačić i O.Š. Eugen Kumičić u vremenu od 10. do 14. 03. 2014. U projektu će sudjelovati učenici od petog do osmog razreda.

Dani tehničke kulture u osnovnim školama Grada Rijeke

“Dani tehničke kulture u osnovnim školama u Gradu Rijeci”, održati će se u O.Š. Ante Kovačić i O.Š. Eugen Kumičić u vremenu od 10. do 14. 03. 2014. U projektu će sudjelovati učenici od petog do osmog razreda.
Ovogodišnje predstavljanje članica Zajednice tehničke kulture imati će:
Foto klub Color – fotografija medij digitalnog doba i obrada fotografije
IN klub inovatora Rijeka – škola elektronike
CTK-Tehnički centar mladih – izrada modela aviončića ( klizač ) i izrada geometrijskih likova modelarskim lukom
Prednost ovakve prezentacije tehničke kulture je u aktivnom sudjelovanju učenika u projektu koji vode predstavnici članica i stručne službe ZTK Rijeka. Na taj način učenici upotpunjuju teoretska znanja dobivena na satima tehničke kulture.