DPŽ Štacion u posjetu muzeju maketa

Članovi udruge prijatelja željeznice posjetili su dva muzeja. Prvi je muzej “Lokwelt” i nalazi se u Freilassingu sa zbirkom pravih lokomotiva. Drugi miuzej je u Ampflwangu,Tu se nalazi željeznički muzej, kao i muzej rudarstva, sa velikom zbirkom povjesnih lokomotiva, vagona, kamiona i ostalih prometala

DPŽ Štacion u posjetu muzeju maketa

 

Članovi udruge prijatelja željeznice posjetili su dva muzeja. Prvi je muzej “Lokwelt” I nalazi se u Freilassingu pograničnom gradiću u Bavarskoj u blizini Salzburga sa zbirkom pravih lokomotiva. U sklopu muzeja je H0 (1:87) maketa, te jedna maketa velikog mjerila (LGB, mjerilo 1:22.5) u sjevernoameričkoj “western” temi. Drugi miuzej je u Ampflwangu, rudarskom gradiću u Gornjoj Austriji. Tu se nalazi željeznički muzej, kao i muzej rudarstva, sa velikom zbirkom povjesnih lokomotiva, vagona, kamiona i ostalih prometala. U sklopu muzeja nalazi se ogromna zbirka lokomotiva u raznim mjerilima, kao i jedna lijepa maketa u 1:87 mjerilu.