Foto klub Color – XIV izložba fotografija “Žena”

U četvrtak 8.3.2018. godine u galeriji Foto kluba Color Rijeka, Titov trg 6/2 otvara se XIV Izložba umjetničke fotografije tema - ŽENA. Izložba se otvara u čast međunarodnog praznika Dana žena. Na natječaj se odazvalo 47 autora iz raznih krajeva Hrvatske i Slovenije. Zaprimljeno je preko 300 fotografija u pojedinačnoj konkurenciji te 29 kolekcija koje čine po 3 fotografije. Selektor izložbe gosp. Ivica Nikolac, prof. za izložbu je izabrao ukupno 42 fotografije te dodijelio nagrade i pohvale u obje konkurencije. Nakon otvaranja izložbe objaviti ćemo na našim internet stranicama fotografije sa izložbe te imena nagrađenih autora.

NULL