In memoriam: Miroslav Grgas

Vijest da je zauvijek otišao Miroslav Grgas, ostavila nas je bez riječi. U nedjelju, 9. listopada ove godine napustio nas je dugogodišnji suradnik i bivši tajnik Zajednice tehničke kulture Rijeka. Kroz svoj plodni životni i radni vijek Miroslav Grgas ostavio je dubok i neizbrisiv trag u djelatnosti Tehničke kulture.

In memoriam: Miroslav Grgas

Vijest da je zauvijek otišao Miroslav Grgas, ostavila nas je bez riječi. U nedjelju, 9. listopada ove godine napustio nas je dugogodišnji suradnik i bivši tajnik Zajednice tehničke kulture Rijeka.
Kroz svoj plodni životni i radni vijek Miroslav Grgas ostavio je dubok i neizbrisiv trag u djelatnosti Tehničke kulture. Tisuće članova riječkih udruga tehničke kulture, ali i oni koji tu djelatnost usputno prate, pamte ga kao dugogodišnjeg tajnika Zajednice tehničke kulture Rijeka. Međutim, njegova aktivnost u Tehničkoj kulturi, odnosno nekadašnjoj Narodnoj tehnici, puno je duža i sveobuhvatnija, a vezana je dijelom uz njegovu struku i poslove što ih je obavljao.
Miroslav Grgas rođen je 16. kolovoza 1939. godine u Rodaljicama. Na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci diplomirao je 1967. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera elektronike i telekomunikacija. U tadašnjem Poduzeću PTT prometa Rijeka zapošljava se 1969. godine na radno mjesto projektanta za VF prijenosne sustave, da bi poslije položenog državnog ispita postao glavni projektant, te u Projektnom birou provodi devet godina. Posebnu aktivnost u tom razdoblju posvećuje izučavanju pouzdanosti VF uređaja i prijenosnih sustava. Objavio je više stručnih radova u stručnim časopisima, te na seminarima i konferencijama. U Poduzeću PTT promet Rijeka Miroslav Grgas radio je nepunih petnaest godina, da bi potom, 1984. godine, putem javnog natječaja bio izabran za direktora RO Elektroprimorje Rijeka.
Kroz sve to vrijeme Miroslav Grgas sudjeluje u radu organizacija Tehničke kulture. Bio je član komisije za priznanja u Narodnoj tehnici, u dva mandata predsjednik Skupštine i predsjednik Izvršnog odbora RAST-a, izložba inovacija – jedina u bivšoj državi na kojoj su sudjelovali inovatori iz čitave države. Godinama je bio predsjednik Društva elektroinžinjera i tehničara i u toj funkciji sudjeluje u osnivanju MIPRO-a, doprinoseći njegovu razvoju više od 30 godina.
Od 1992. godine zaposlen je u Trgovačkom društvu “Tehnika-Rijeka” kao tehnološkoj cjelini Zajednice tehničke kulture Rijeka. Na prijedlog Izvršnog odbora Saveza organizacija za tehničku kulturu “Narodna tehnika” Rijeka, izabran je za profesionalnog tajnika. Tu je funkciju obavljao od 1993. do 2008. godine. Djelujući u složenoj organizaciji i tehnološkoj sredini, prvi zadatak bio mu je formiranje banke podataka, te informatičko opismenjavanja djelatnika i vanjskih suradnika.
Osnivač je Udruge informacije za ekologiju – INECO, koja djeluje na razvijanju i promicanju znanstveno-istraživačkog rada, znanstvenom i tehničkom odgoju i obrazovanju mladih znanstvenika, te skrbi o osposobljavanju nadarenih učenika. Osim redovnih poslova, intenzivno radi na projektu izrade hipermedijske baze podataka za povijesne jezgre Primorsko-goranske županije u suradnji sa Zavodom za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, te Društvom kibernetičara Rijeka. Rad na projektu trajao je osam godina i sastojao se od tri faze, a završen je krajem 2008. godine.
Organizirao je snimanje eko filmova, od kojih je “Primorsko-goranski zagrljaj obećanja” prikazan na nekoliko međunarodnih festivala eko filma. Također, organizirao je javne tribine o temi ekologije, te javna predavanja o viziji razvoja tehničke kulture. Posebno je važno istaknuti njegovu potporu Akademskom astronomskom društvu Rijeka u realizaciji projekta izgradnje Riječke zvjezdarnice s Planetarijem.
Na inicijativu Miroslava Grgasa i uz potporu Zajednice tehničke kulture Rijeka organizirani su Dani tehničke kulture, te se kontinuirano održavaju od 2001. godine s ciljem da se građanima Rijeke pokaže dio aktivnosti udruga tehničke kulture ovog grada. Ocjenjujući da riječke udruge tehničke kulture raspolažu s dovoljno stručnih ljudi s područja video i filmske tehnike, zajedno s članovima Kino video kluba “Liburnija film” pokreće Međunarodni filmski festival pod nazivom “More”.
Miroslav Grgas dobitnik je nagrada i priznanja od kojih se istiću:
Godišnja nagrada Zajednice tehničke kulture Rijeka za 1996. godinu;
Državna godišnja nagrada tehničke kulture “Faust Vrančić” za 2001. godinu; Godišnja nagrada Grada Rijeke za 2009. godinu i Priznanje povodom 70. obljetnice Zajednice tehničke kulture Rijeka koje mu je dodijeljeno ove, 2016. godine.
Iako uvijek aktivan, zauvijek ćemo ga zadržati u sjećanju kao samozatajnog i vrijednog, bez potrebe da se ističe u društvu.
Nedostajat će, kako našoj Zajednici tehničke kulture Rijeka, tako i svim članovima udruga tehničke kulture grada Rijeke koji su ga poznavali.
Stručna služba ZTK Rijeka