In memoriam: Nediljko Stanić

U nedjelju, 9. listopada napustio nas je Nediljko Stanić, dugogodišnji suradnik i bivši tajnik, osnivač Narodne tehnike Rijeka, sadašnje Zajednice tehničke kulture Rijeka. Nediljko Stanić rođen je u Omišu 14. travnja 1928. godine. Čitav svoj radni vijek posvetio je području tehničke kulture.

In memoriam: Nediljko Stanić

 

U nedjelju, 9. listopada napustio nas je Nediljko Stanić, dugogodišnji suradnik i bivši tajnik, osnivač Narodne tehnike Rijeka, sadašnje Zajednice tehničke kulture Rijeka.
Nediljko Stanić rođen je u Omišu 14. travnja 1928. godine. Čitav svoj radni vijek posvetio je području tehničke kulture. Kao odgajatelj u Srednjoj tehničkoj brodograđevnoj školi osnovao je prvo Društvo narodne tehnike koje su činile foto-kino, moto, brodomodelarske i maketarske sekcije. Potom se, zahvaljujući iznimnim tehničkim i radnim sposobnostima, zapošljava kao prvi nastavnik tehničkog odgoja u OŠ Nikola Tesla, koja je bila odabrana za provjeru mogućnosti uvođenja tehničkog odgoja u osnovne škole u Hrvatskoj. Bio je prvi nastavnik tehničke kulture na našem području sa zadatkom osmišljavanja nastavnog plana i programa tehničke kulture za starije razrede. Nakon jednogodišnjeg rada, u suradnji s tadašnjim Zavodom za školstvo, organizira više seminara i tečajeva za buduće nastavnike tehničkog odgoja. Već u prvoj godini rada osniva Klub mladih tehničara (1958.g.) koji je desetljećima djelovao kao primjer rada ostalim klubovima mladih tehničara na riječkom području. Sudjelovao je u stvaranju studija za nastavnike tehničkog odgoja u Rijeci gdje je neko vrijeme i predavao kao vanjski suradnik.

Na prijedlog tadašnjih kotarskih vlasti i političkih organizacija preuzeo je funkciju tajnika Narodne tehnike Kotara Rijeka. Od tada do okončanja Domovinskog rata bio je nositelj svih značajnih aktivnosti, uključujući i osnivanje novih udruga iz područja tehničke kulture i radnog stvaralaštva. Osnivač je Narodne tehnike Općine Rijeka, današnje Zajednice tehničke kulture Rijeka. Općinska zajednica pod njegovim rukovodstvom postaje jedna od najorganiziranijih i materijalno najbogatijih, uz puno uvažavanje i poštivanje njenog rada od strane organa Općine i političkih organizacija. Osim Narodne tehnike tadašnje općine Rijeke, osnovao je Savez izumitelja Rijeka, te uspješno pokrenuo “RAST Rijeka”, tradicionalnu riječku izložbu inovacija, izuma i tehničkih unapređenja, koja kasnije poprima međunarodni karakter. Potrebno je naglasiti i njegov veliki doprinos razvoju radničkog stvaralaštva na našim prostorima.

Nediljko Stanić je pokrenuo natjecanje u radničkim zanimanjima, koje se od prvotna dva zanimanja (tokari i glodači) s godinama povećalo na sudjelovanje radnika u tridesetak zanimanja. Sudjelovao je u izgradnji Automotodroma na Grobničkom polju, rješavanju zemljišno-imovinsko-pravnih odnosa s Vojnim zrakoplovstvom Jugoslavije, podizanju kredita kod Riječke banke, izradi tehničke i druge dokumentacije, te provedbi građevinskih radova. Značajno je istaknuti da je Nediljko Stanić sudjelovao u definiranju tehničke kulture u Ustavu Republike Hrvatske.

Nediljko Stanić bio je profesionalni djelatnik tehničke kulture, a istodobno veliki i neumorni zanesenjak u toj djelatnosti, čovjek s puno ideja, predvoditelj u njihovu ostvarenju. Najbolji primjer tome zacijelo je sportska lučica Pećine što ju je, sa skupinom istomišljenika, podigao prije pedesetak godina, praktički iz ničega i bez puno novaca. Značajan je njegov doprinos i pri gradnji ostalih lučica na području tadašnje općine Rijeka.

U svom dugogodišnjem radu dao je ogroman doprinos tehničkoj kulturi na području Rijeke, Primorsko goranske županije i čitave Republike Hrvatske. Po odlasku u mirovinu još nekoliko godina, dok ga nije sluh izdao, aktivno je sudjelovao u radu Centra tehničke kulture Rijeka i Hrvatskog saveza brodomaketara, nakon čega se povlači tražeći mir u ljubavi prema moru i rekreativnom ribarenju.

Nediljko Stanić dobitnik je mnogih nagrada i priznanja, od Ordena rada sa srebrnim vijencem, Plakete Boris Kidrič Narodne tehnike Jugoslavije, više godišnjih priznanja Narodne tehnike Jugoslavije, Saveza izumitelja Jugoslavije, Saveza za podvodne aktivnosti i sportski ribolov na moru Jugoslavije, Udruženja gradova tehničke kulture Jugoslavije, Zajednice tehničke kulture Hrvatske, Saveza metalaca Hrvatske. Nositelj je Srebrnog grba Grada Rijeke, Nagrade Tehničke kulture Grada Rijeke, Privredne komore Hrvatske, Turističkog saveza Hrvatske, Saveza izviđača Hrvatske, nagrade SIZ-a tehničke kulture Rijeka, te priznanja mnogih organizacija. Ove, 2016. godine, u povodu 70. obljetnice, dodijeljena mu je Nagrada za životno djelo i Priznanje Zajednice tehničke kulture Rijeka. Njegov doprinos tehničkoj kulturi živjeti će još dugo kroz njegova djela.