Informacija članicama Zajednice o nabavci opreme ili njeno održavanje sredstvima iz proračuna Grada Rijeke

Temeljem postavljenih pitanja na sastanku radne grupe u Gradskoj vijećnici 17.1. ove godine, članicama Zajednice dostavljamo informaciju da je na sastanku u Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu postavljeno pitanje načina na koji članice mogu dobiti potporu za nabavku opreme ili njezino održavanje iz proračuna Grada Rijeke.

Informacija članicama Zajednice o nabavci opreme ili njeno održavanje sredstvima iz proračuna Grada Rijeke

Temeljem postavljenih pitanja na sastanku radne grupe u Gradskoj vijećnici 17.1. ove godine, članicama Zajednice dostavljamo informaciju da je na sastanku u Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu postavljeno pitanje načina na koji članice mogu dobiti potporu za nabavku opreme ili njezino održavanje iz proračuna Grada Rijeke. Oprema će se prema najavi u 2018. godini moći održavati ili nabavljati temeljem natječaja za zadovoljavanje Javnih potreba u tehničkoj kulturi predlažući program pod Aktivnost: Obrazovanje u području tehničke kulture koji po planu za 2018. godinu iznosi =1.230.000,00 kn.
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu ukazuje da je Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, u propisanoj proceduri donijelo Program javnih potreba, zajedno s Proračunom Grada Rijeke, sukladno odrednicama sadržanim u Zakonu o tehničkoj kulturi (“Narodne novine”, broj 76/93, 11/94 i 38/09).
Isto tako da je Program javnih potreba objavljen u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 11/2017 od 22. prosinca 2017. godine. Materijali sa sjednice Gradskog vijeća uvijek se mogu pogledati na službenim stranicama Grada Rijeke i iste preuzeti.