Informacija udrugama članicama o Uvijetima za korištenje šatora ZTK Rijeka i Uvijetima za korištenje putničkog kombija ZTK Rijeka

Odlukom Izvršnog odbora ZTK Rijeka sa 1. sjednice, održane 6. svibnja 2010., donešeni su novi Uvjeti za korištenje šatora ZTK Rijeka, te izmjena i dopuna Uvjeta za korištenje putničkog kombija ZTK Rijeka.

Informacija udrugama članicama o Uvijetima za korištenje šatora ZTK Rijeka i Uvijetima za korištenje putničkog kombija ZTK Rijeka

Odlukom Izvršnog odbora ZTK Rijeka sa 1. sjednice, održane 6. svibnja 2010., donešeni su novi Uvjeti za korištenje šatora ZTK Rijeka, te izmjena i dopuna Uvjeta za korištenje putničkog kombija ZTK Rijeka.

Rezervacija šatora vrši se putem propisanog obrasca Zahtjeva, a u skladu Uvjeta za korištenje šatora koji se primjenjuju odmah nakon objave na web strani www.ztk-rijeka.hr.
Više…

Rezervacija putničkog kombija vrši se putem propisanog obrasca Zahtjeva koji je prilagođen izmjenama i dopunama Uvjeta za korištenje putničkog kombija. Ova izmjena započinje sa primjenom od 1. lipnja 2010.g.
Više…