Informacija za članice o knjizi prijave za EPK

Prema dogovoru sa tribine održane u Gradskoj vijećnici 17. siječnja ove godine, tvrtka Rijeka 2020 dostavila je poveznicu na knjigu prijave za EPK, za sve članice koje žele doraditi svoju ideju ili predložiti novu. Knjiga prijave za EPK dostupna je na ovom linku http://rijeka2020.eu/wp-content/uploads/2017/05/Rijeka-2020_Knjiga-prijave.pdf U poglavlju o kulturnom programu (str. 21-73) nalaze se opisi programskih pravaca i primjeri programa/projekata unutar pravaca koji služe kao nacrt i ilustracija projekata koje žele provoditi. Korisne i zanimljive informacije mogu se naći i u ostatku dokumenta.

NULL