Inicijativa mladih “po-RI-look” otvara fotografski natječaj

Inicijativa mladih "po-RI-look" otvara fotografski natječaj »Primorska/pomorska/morska Rijeka«, na koji se mogu prijaviti mladi iz Primorsko-goranske županije u dobi od 15 do 30 godina.

Inicijativa mladih “po-RI-look” otvara fotografski natječaj

 

»Primorska/pomorska/morska Rijeka«, na koji se mogu prijaviti mladi iz Primorsko-goranske županije u dobi od 15 do 30 godina. Natječaj će biti otvoren do 11. kolovoza u ponoć, nakon čega će se dva tjedna na Facebook stranici inicijative “po-RI-look” moći glasati za najbolju fotografiju. Nagrada autoru najbolje fotografije je tečaj fotografije u CTK Rijeka. Tekst natječaja i web obrazac za prijavu na internetskoj stranici porilook.ctk-rijeka.hr.