Izmjene i dopune Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

ZTK Rijeka obavještava udruge članice da je 1. siječnja 2014. stupila na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija kojom se mijenja računski plan, podiže granica za jednokratni otpis dugotrajne nefinancijske materijalne imovine i granica za određivanje obveznika vođenja dvojnog knjigovodstva i predaje financijskih izvještaja.

ZTK Rijeka obavještava udruge članice da je 1. siječnja 2014. stupila na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija kojom se mijenja računski plan, podiže granica za jednokratni otpis dugotrajne nefinancijske materijalne imovine i granica za određivanje obveznika vođenja dvojnog knjigovodstva i predaje financijskih izvještaja.

 

Računski plan je dopunjen s dvije skupine računa i to 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija i 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija s pripadajućim podskupinama i odjeljcima.  Drugih promjena u računskom planu nije bilo.

 

Iako je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija objavljena u Narodnim novinama br. 158/2013 došlo je do pogreške te nije objavljen računski plan u cijelosti. Stoga upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva financija gdje je isti u cijelosti objavljen  http://www.mfin.hr/hr/neprofitno-racunovodstvo.