Javni poziv za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi program Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke objavljuje Javni poziv za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi program Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu.

Javni poziv za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi program Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke objavljuje Javni poziv za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi program Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu. Rok za podnošenje prijava programa je 4. listopada 2013.godine, i to zaključno sa 16.00 sati, bez obzira na način dostave. Više ..