Kreativne radionice Tehničkog centra mladih na Danima otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruge koju organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, ove će se godine održat od 24. do 26.svibnja 2018. u cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. Tehnički centar mladih, pri Zajednici tehničke kulture Rijeka, na adresi Korzo 2a/2 otvoriti će svoja vrata svim zainteresiranim učenicima i njihovim roditeljima.

Kreativne radionice Tehničkog centra mladih na Danima otvorenih vrata udruga

 

Dani otvorenih vrata udruge koju organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, ove će se godine održat od 24. do 26.svibnja 2018. u cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. Tehnički centar mladih, pri Zajednici tehničke kulture Rijeka, na adresi Korzo 2a/2 otvoriti će svoja vrata svim zainteresiranim učenicima i njihovim roditeljima.
Na Danima otvorenih vrata udruga građani će moći sudjelovati u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavljanjima, akcijama te upoznavanju s društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama.
U sklopa Dana otvorenih vrata udruga 24. i 25.svibnja 2018. modelarska radionica Tehnički centar mladih prezentirati će aktivnosti rada radionice te će biti organiziran niz besplatnih tehničkih radionica, kako bi se djeci i širem građanstvu približila vrijednost i značaj tehničke kulture i upoznala ih s aktivnostima rada najbolje opremljene modelarske radionice u Rijeci.
Prvi dan, 24.svibnja 2018. Tehnički centar mladih prezentirati će svoje aktivnosti na Korzu u vremenu od 10-15 sati te će se svi zainteresirani moći uključiti u kreativne tehničke radionice, a 25.svibnja u vremenu od 12 – 16 sati svi zainteresirani mogu posjetiti modelarsku radionicu, sudjelovati na radionicama modelarstva i novih tehnologija te dobiti informacije o uključenju u buduće programe.

Potrebna prethodna prijava za radionice:
Tel: 051/323-153
e-mail: radionica@ztk-rijeka.hr