Ljeto na Školjiću 2009.

Nizom aktivnosti projekta «Da informacija bude prevencija, a znanje ključ», donator kojeg je Grad Rijeka, podržan je i partnerski projekt udruga grada «Ljeto na Školjiću». Kao i dosadašnjih godina, najveći doprinos u realizaciji projekta dale su udruge tehničke kulture. Program je osmišljen s ciljem da djeca i mladi kvalitetno provedu ljetne praznike, dobro se zabave, nauče nešto novo, otkriju svoje interese i stvaralačke mogućnosti za područja koja redovnim školskim programom nisu pokrivena. Ponuđena im je mogućnost da vruće ljetne dane, umjesto ispred televizora, provedu zabavljajući se, ali i učeći u društvu svojih vršnjaka u klimatiziranom prostoru ili vani na zraku ovisno o izabranoj radionici. Na taj način otkrivaju svoje interese i stvaralačke mogućnosti, te kvalitetno i organizirano provode dio vremena na ljetnom raspustu, postaju motivirani i često se na jesen odluče aktivnije uključiti u rad neke od udruga.

Ljeto na Školjiću 2009.

Nizom aktivnosti projekta «Da informacija bude prevencija, a znanje ključ», donator kojeg je Grad Rijeka, podržan je i partnerski projekt udruga grada «Ljeto na Školjiću». Kao i dosadašnjih godina, najveći doprinos u realizaciji projekta dale su udruge tehničke kulture. Program je osmišljen s ciljem da djeca i mladi kvalitetno provedu ljetne praznike, dobro se zabave, nauče nešto novo, otkriju svoje interese i stvaralačke mogućnosti za područja koja redovnim školskim programom nisu pokrivena. Ponuđena im je mogućnost da vruće ljetne dane, umjesto ispred televizora, provedu zabavljajući se, ali i učeći u društvu svojih vršnjaka u klimatiziranom prostoru ili vani na zraku ovisno o izabranoj radionici. Na taj način otkrivaju svoje interese i stvaralačke mogućnosti, te kvalitetno i organizirano provode dio vremena na ljetnom raspustu, postaju motivirani i često se na jesen odluče aktivnije uključiti u rad neke od udruga.

Realizacija programa započela je 15. lipnja 2009. godine i trajati će do 10. srpnja 2009. (odnosno 30. srpnja 2009. za neke programe). Programi se realiziraju u prijepodnevnim satima između 9 i 14 sati, od ponedjeljka do petka.

Detaljno o programu «Ljeto na Školjiću 2009» možete pročitati ovdje.