Muzej u nastajanju

U postupku je osnivanje e-Muzeja riječke fotografije, tj. formiranje internetske platforme na kojoj bi se trebalo nalaziti sve što je vezano za fotografiju u Rijeci. Cilj je u širem društvenom i umjetničkom kontekstu promovirati vrijednosti i dosege riječke fotografije. Borislav Božić, profesor likovne umjetnosti, predsjednik Fotokluba Rijeka, inicijator je i pokretač e-Muzeja. Suosnivači e-Muzeja riječke fotografije su Fotoklub Rijeka, Muzej grada Rijeke i Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka.

NULL