Najava ljetne modelarske radionice CTK-Tehničkog centra mladih

Tijekom ljetnih školskih praznika učenici viših razreda osnovne škole, i srednjoškolci izrađivati će maketu ribarice "Amalfi". Ljetna modelarska radionica održati će se radnim danom od 17. 06.- 05. 07. 2013.g. u prostoru radionice CTK -Tehničkog centra mladih na adresi Korzo 2a/2.

Najava ljetne modelarske radionice CTK-Tehničkog centra mladih

 

Tijekom ljetnih školskih praznika učenici viših razreda osnovne škole, ali i srednjoškolci izrađivati će maketu ribarice “Amalfi”. Ljetna modelarska radionica održati će se radnim danom od 17. 06.- 05. 07. 2013.g. u prostoru radionice CTK -Tehničkog centra mladih na adresi Korzo 2a/2. Završni radovi na maketi i bojanje odvijati će se u ljetnom Kampu tehničkih vještina na prostoru lučice Pećine. Tip ribarice “Amalfi” autohtona je ribarica talijanskih ribara. Maketa će biti u mjerilu 1:35, dužine 430 mm. Materijal za izradu ribarice su drvo, plastika, špaga i razni metali.
Prijave se zaprimaju na telefon 323-153 od 8 do 16 sati svaki radni dan, osim praznika.
Adresa i kontakt:
Zajednica tehničke kulture Rijeka
Korzo 2a/2, Rijeka
tel.: 051 323-153
fax: 051 211-305
www.ztk-rijeka.hr