Najava petodnevne konferencije “Otvoreni dani CTK”

U Multimedijalnom centru Centra tehničke kulture Rijeka od 10. do 15. rujna 2010.g. održat će se konferencija organizirana u cilju poticanja građanstva na cjeloživotno učenje, ukazujući na mogućnosti korištenja i primjene hardvera i softvera, kao i komunikacijskih tehnologija.

NULL