Najava programa “Prvi koraci u prometu”

U Domu mladih Rijeka na adresi Laginjina 15, u petak 01. listopada 2010. godine započinje provedba programa „PRVI KORACI U PROMETU“.

Najava programa “Prvi koraci u prometu”

U Domu mladih Rijeka na adresi Laginjina 15, u petak 01. listopada 2010. godine započinje provedba programa „PRVI KORACI U PROMETU“.

Program obuhvaća učenike prvih razreda osnovnih škola Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, ukupno 2.405 učenika. Program realiziraju djelatnici Doma mladih Rijeka u suradnji s Prometnom policijom PU- PGŽ. Prvog dana na nastavi su učenici OŠ Brajda. Program se izvodi u formi jednodnevne nastave s ciljem usvajanja osnovnih znanja o prometu, kretanje učenika od kuće do škole, razvijanja prometne kulture kod učenika najmanjeg uzrasta. Nastava se izvodi u prometnom kabinetu, a praktični dio na prometnom poligonu Doma mladih.