Natječaj za financiranje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke u 2010.

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavio je Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2010. godinu. Predmet ovog Natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj kulturi u 2010. godini koje će se sufinancirati sredstvima Proračuna Grada Rijeke.

Više informacija i Obrasce preuzmite ovdje.

Rok podnošenja prijave na Natječaj je 17. listopada 2009. godine.

NULL