Natjecanje mladih tehničara

U tijeku je priprema 61. natjecanja mladih tehničara na školskoj/klupskoj razini. Školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga, od utorka, 29. siječnja do petka, 1. veljače 2019. provest će natjecanje na školskoj/klupskoj razini u osnovnim školama i udrugama tehničke kulture. Kako bi školska/klupska povjerenstva mogla pravovremeno dobiti testove i zadatke trebaju se prijaviti elektroničkim putem ovlaštenoj osobi županijskog povjerenstva u svakoj županiji i to do ponedjeljka, 21. siječnja 2019. godine.

Natjecanje mladih tehničara

Natjecanje mladih tehničara organiziraju i provode Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, županijske i gradske zajednice tehničke kulture, udruge tehničke kulture i osnovne škole u Republici Hrvatskoj. Mladi tehničari natjecat će se u jednom od dvanaest područja tehničke kulture (maketarstvo i modelarstvo, graditeljstvo, obrada materijala, strojarske konstrukcije elektrotehnika, elektronika, robotika, automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, radiokomunikacije te robotsko spašavanje žrtve). Uz učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika iz škole ili učeničkog doma, mentor učenika može biti i osoba koja priprema učenika za natjecanje u sklopu izvannastavnog programa u udrugama i institucijama koje potiču razvoj određenih kompetencija učenika.
U tijeku je priprema 61. natjecanja mladih tehničara na školskoj/klupskoj razini (u danjem tekstu: natjecanje). Školska povjerenstva, odnosno tijela upravljanja udruga, od utorka, 29. siječnja do petka, 1. veljače 2019. provest će natjecanje na školskoj/klupskoj razini u osnovnim školama i udrugama tehničke kulture.

Kako bi školska/klupska povjerenstva mogla pravovremeno dobiti testove i zadatke trebaju se prijaviti elektroničkim putem ovlaštenoj osobi županijskog povjerenstva u svakoj županiji i to do ponedjeljka, 21. siječnja 2019. godine. U prijavi treba navesti: naziv i adresu školskog/klupskog povjerenstva, područja natjecanja i razred koji prijavljeni učenici polaze te napisati podatke o odgovornoj osobi za provedbu natjecanja (ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona i mobitela). U prijavi nije potrebno navoditi popis učenika. Popis županijskih povjerenstva je u privitku, a ažurirat ćemo ga na portalu Državnog povjerenstva www.hztk.hr (izbornik Natjecanja). U tablici popisa županijskih povjerenstva navedene su adrese e-pošte ovlaštenih osoba za prijavu natjecanja na školskoj/klupskoj razini, kontakt osobe za sve informacije, adrese e-pošte za dostavu rezultata natjecanja te naziv i adresa škole domaćina županijskih natjecanja (koje su najčešće mjesta dostave pisanih rezultata, osim ako je naznačena druga adresa ovlaštene osobe).
Testove za pisanu provjeru znanja i zadatke tajnik Državnog povjerenstva 61. natjecanja mladih tehničara Žarko Bošnjak (zarko.bosnjak@azoo.hr) poslat će u petak, 25. siječnja 2019. ovlaštenim osobama županijskog povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada Zagreba, korištenjem elektroničke pošte. Odmah nakon toga, ovlaštena osoba svake županije poslat će testove i zadatke odgovornoj osobi unaprijed prijavljenog školskog/klupskog povjerenstva u školama i udrugama tehničke kulture. Testovi i zadaci bit će u obliku 2 elektroničke poruke, ukupno dvadesetak MB memorije, stoga svi sudionici natjecanja trebaju osigurati dovoljno prostora u svojim digitalnim sandučićima (inboxu).
Rokovi za dostavu rezultata školske/klupske razine natjecanja su sljedeći:
· dostava rezultata organizatora natjecanja nadležnom županijskom povjerenstvu: petak, 1. veljače 2019.
· dostava sveobuhvatnih rezultata u svakoj županiji Državnom povjerenstvu (pripremaju županijska povjerenstva): ponedjeljak, 18. veljače 2019.
Ako županijska povjerenstva ne dobiju potpune tablice rezultata elektroničkim putem do 1. veljače 2019. do 24,00 sata, županijska povjerenstva neće naknadno razmatrati zakašnjele izvještaje i neće pozvati te učenike na županijsko natjecanje.
U slučaju preklapanja termina natjecanja na školskoj i županijskoj razini, škola čiji će učenici u vrijeme natjecanja biti u posjetu Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar dužna je najkasnije 8 dana prije natjecanja e-poštom obavijestiti AZOO o potrebi organizacije natjecanja za njezine učenike na području Grada Vukovara, odnosno Vukovarsko-srijemske županije. Na školskoj/klupskoj i županijskoj razini natjecanje će se provesti u OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru (https://www.azoo.hr/userfiles/Natjecanja/Obavijest_o_provedbi_natjecanja_za_ucenike_osmog_razreda_u_Vukovaru.pdf).
Svim sudionicima 61. natjecanja mladih tehničara skrećemo pozornost na obvezu prikupljanja sljedećih izjava:
­ Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka učenika u svrhu sudjelovanja na natjecanju/ smotri
­ Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka mentora učenika u svrhu sudjelovanja na natjecanju/ smotri
Izjave prikupljaju mentori učenika i predaju ih organizatorima školske/klupske i županijske razine natjecanja.
Prije početka županijskog natjecanja mentori daju županijskom povjerenstvu izjave na uvid i čuvanje. Županijska povjerenstva donose izjave na državnu razinu natjecanja.
Više informacija dostupno je na portalu Državnog povjerenstva: http://www.hztk.hr/61-natjecanje-mladih-tehnicara-20182019/
S poštovanjem,
Žarko Bošnjak, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje,
tajnik Državnoga povjerenstva za provedbu 61. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske
Jasna Malus Gorišek, dipl. ing.
Državno povjerenstvo za provedbu 61. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske
Hrvatska zajednica tehničke kulture, Dalmatinska 12, Zagreb
tel: 01/4848-757, mob: 099/4656-770
http://www.hztk.hr/61-natjecanje-mladih-tehnicara-20182019/
https://www.facebook.com/hztk.hr