Nova web stranica – 3D printanje i mladi

Nabavkom nove opreme, 3D printera i 3D skenera, Tehnički centar mladih pri Zajednici tehničke kulture Rijeka počeo je sa serijom pokaznih radionica 3D modeliranja i printanja. Sukladno s time, napravljena je nova web stranica 3D Printanje i mladi:  www.3d.ztk-rijeka.hr na kojoj možete pratiti sve aktivnosti radionica 3D modeliranja i printanja u tehničkom centru mladih.

Nova web stranica – 3D printanje i mladi

Nabavkom nove opreme, 3D printera i 3D skenera, Tehnički centar mladih pri Zajednici tehničke kulture Rijeka počeo je sa serijom pokaznih radionica 3D modeliranja i printanja. Sukladno s time, napravljena je nova web stranica 3D Printanje i mladi:  www.3d.ztk-rijeka.hr na kojoj možete pratiti sve aktivnosti radionica 3D modeliranja i printanja u Tehničkom centru mladih. Na web stranici također se nalaze vijesti o otvaranju i instalaciji novonabavljenje opreme, montaži i puštanju 3D printera u rad, dogovori o suradnji s partnerskim školama u projektu “Prvi koraci u 3D modeliranju” te vijesti o edukaciji zainteresiranih učenika. Također na web stranici 3D Printanje i mladi objavljivati će se najave budućih radionica te će biti dostupan prijavni obrazac za sudjelovanje na pokaznim radionicama.
Poziv za sudjelovanje i učenje vrijedi za sve zainteresirane osnovnoškolce i srednjoškolce. Radionice su besplatne, a informacije i prijave zaprimaju se na broj 051/323-153, e-mail radionica@ztk-rijeka.hr.
Stvarati nikada nije bilo lakše!