Novosti za članice

U elektroničkom biltenu glasila HZTK-a i na web stranici www.hztk.hr članice se mogu upoznati sa sadržajem novo donešenih pravilnika:

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga RH preuzeti ovdje
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu preuzeti ovdje

NULL