Obavijest kandidatima za radno mjesto mentor-modelar

Temeljem zaključka Komisije za provedbu natječaja sa sastanka održanog u ponedjeljak, 24.10.2016.g. u 9,00 sati, pozivaju se svi kandidati čije su prijave uredne i predane u roku, te formalno zadovoljavaju uvjete natječaja, na obveznu provjeru praktičnog znanja u izradi modela, te intervju.

Obavijest kandidatima za radno mjesto mentor-modelar

Temeljem zaključka Komisije za provedbu natječaja sa sastanka održanog u ponedjeljak, 24.10.2016.g. u 9,00 sati, pozivaju se svi kandidati čije su prijave uredne i predane u roku, te formalno zadovoljavaju uvjete natječaja, na obveznu provjeru praktičnog znanja u izradi modela, te intervju. Svim kandidatima biti će osiguran potreban alat i materijal. Predlaže se kandidatima da se prikladno odjenu za praktičan rad.
Obvezna provjera praktičnog znanja i sposobnosti kandidata u izradi modela, te intervju, održat će se u prostoru Zajednice tehničke kulture Rijeka, Korzo 2a/2, u petak, 28.10.2016.g. s početkom u 8,15 sati. Izrada praktičnog rada započinje u 8,30 sati.
Stručna služba ZTK Rijeka