Objavljen Javni natječaj za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture “Faust Vrančić” za 2018. godinu

Na temelju Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić (Narodne novine, broj 1/94.), Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2018. godinu. Natječaj je otvoren do zaključno 27. prosinca 2018. godine.

Objavljen Javni natječaj za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture “Faust Vrančić” za 2018. godinu

Na temelju Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić (Narodne novine, broj 1/94.), Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2018. godinu. Natječaj je otvoren do zaključno 27. prosinca 2018. godine.
Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Odbor) poziva građane Republike Hrvatske, javne i druge djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, znanstvene ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Nagrada) za 2018. godinu i to za:
Nagradu tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo
Godišnju nagradu tehničke kulture Faust Vrančić.
Prijedlog se podnosi na obrascu koji sadrži upute o prilozima koje treba dostaviti uz prijedlog.
Obrazac se može preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se poštom na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić,
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
Obrazloženi prijedlozi sa svim prilozima dostavljaju se u elektroničkom obliku na adresu: nagrada.faustvrancic@mzo.hr
Natječaj je otvoren do zaključno 27. prosinca 2018. godine.