Objavljen Natječaj Primorsko-goranske županije za financiranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba iz područja obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture u 2011. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Primorsko-goranske županije objavio je 22. kolovoza 2010.g. u Novom listu Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba iz područja obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture.
Natječaj je otvoren do 12. rujna 2010.g., a uvijeti Natječaja i obrazac prijave dostupni su na web strani Primorsko-goranske županije www.pgz.hr

NULL