Objavljen Natječaj Primorsko-goranske županije za financiranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba iz područja obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture u 2012. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Primorsko-goranske županije objavio je Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba iz područja obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture. Natječaj je otvoren do 19. rujna 2011.g., a uvijeti Natječaja i obrazac prijave dostupni su na web strani Primorsko-goranske županije www.pgz.hr

NULL