Objavljen Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu

Grad Rijeka - Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavio je 16. rujna 2011. g. u Novom listu Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu. Uvijeti Natječaja i obrasci biti će dostupni na web strani Grada Rijeke – www.rijeka.hr, na web strani Zajednice tehničke kulture Rijeka – www.ztk-rijeka.hr ili u ZTK Rijeka, Korzo 2a/2, te u Ri-info – Informativni centar Grada Rijeke, Korzo 18 b.

Objavljen Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu

Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavio je 16. rujna 2011. g. u Novom listu Natječaj za financiranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu. Uvijeti Natječaja i obrasci biti će dostupni na web strani Grada Rijeke – www.rijeka.hr , na web strani Zajednice tehničke kulture Rijeka – www.ztk-rijeka.hr ili u ZTK Rijeka, Korzo 2a/2, te u Ri-info – Informativni centar Grada Rijeke, Korzo 18 b.

Rok za podnošenje prijava programa na Natječaj je 10. listopad 2011.g.
Prijave se dostavljaju na adresu

Grad Rijeka

Pisarnica – Trpimirova 2/2
51 000 Rijeka

s naznakom: “Ne otvaraj – Natječaj JP u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu”

Obrasci:
Obrazac 1 – osnovni podaci o udruzi
Obrazac 2 – osnovni podaci o programu
Obrazac 3 – Financijski pokazatelji redovne djelatnosti
Obrazac 4 – financijski pokazatelji o natjecanju, izlozbi ili smotri