ODRŽAN DAN TEHNIČKE KULTURE NA KORZU

Stručna služba ZTK Rijeka zahvaljuje svim sudionicima na uspješno održanom 6. programu Dan tehničke kulture na Korzu-Festival tehničke kulture, te medijima koji su pratili program.
Manifestacija je održana 12. rujna 2018. uz potporu Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu u organizaciji Zajednica tehničke kulture Rijeka i udruga članica s ciljem da udruge tehničke kulture grada Rijeke prikazom aktivnosti prezentiraju svoj rad, te potaknu mladež i građane na uključivanje u jednu od niza tehničkih aktivnosti.

ODRŽAN DAN TEHNIČKE KULTURE NA KORZU

 

 

Stručna služba ZTK Rijeka zahvaljuje svim sudionicima na uspješno održanom 6. programu Dan tehničke kulture na Korzu-Festival tehničke kulture, te medijima koji su pratili program.
Manifestacija je održana 12. rujna 2018. uz potporu Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu u organizaciji Zajednica tehničke kulture Rijeka i udruga članica s ciljem da udruge tehničke kulture grada Rijeke prikazom aktivnosti prezentiraju svoj rad, te potaknu mladež i građane na uključivanje u jednu od niza tehničkih aktivnosti. Ovom prilikom Zajednica je promovirala stvaralaštvo svih 62 članice, od kojih je njih 20 prihvatilo direktno učešće, te modelarsku radionicu Tehnički centar mladih koji djeluje pri riječkoj Zajednici tehničke kulture.
Zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke, g. Mako Filipović i zamjenik župana Primorsko-goranske županije, g. Marko Boras Mandić sa suradnicima obišli su prostore sudionika manifestacije gdje su upoznati sa djelatnošću udruga tehničke kulture. U radionicama aktivno su sudjelovali učenici Osnovne škole Čavle, Kostrena, Pećine, Dolac, Nikola Tesla,Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Tehničke škola Rijeka, Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka, Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo Rijeka, te Klub mladih tehničara “Dalmatinac” pri Srednjoj tehničkoj prometnoj školi Split. Pozivu na Dan tehničke kulture na Korzu odazvali su se i predstavnici Hrvatske Zajednice tehničke kulture, Istarske županije, Zagrebačke zajednice tehničke, te ostali mnogobrojni uzvanici.