Održana radionica “Prvi koraci u 3D modeliranju” zainteresiranim učenicima

Nakon održane najave pokazne radionice "Prvi koraci u 3D modeliranju" u OŠ Podmurvice, 22.ožujka u Tehničkom centru mladih održana je radionica zainteresiranim učenicima. Polaznici radionice upoznati su sa osnovama 3D modeliranja

Održana radionica “Prvi koraci u 3D modeliranju” zainteresiranim učenicima

 

Nakon održane najave pokazne radionice “Prvi koraci u 3D modeliranju” u OŠ Podmurvice, 22.ožujka u Tehničkom centru mladih održana je radionica zainteresiranim učenicima. Polaznici radionice upoznati su sa osnovama 3D modeliranja u programu Autodesk Fusion 360, te sa programom Cura u kojem se modeli pripremaju za printanje. Nakon prezentacije o područjima primjene 3D tehnologije, učenici su izrazili želju da se modelira i isprinta strelica. Nakon modeliranja, učenicima je prezentiran rad 3D printera, a nakon završetka printanja mogli su vidjeti konačni željeni model. Učenicima su podijeljeni informativni letci te su pozvani na proljetne radionice koje će se održati od 13. do 21.04. u Tehničkom centru mladih.