Posjet učenika O.Š. Centar modelarskoj radionici CTK -Tehnički centar mladih

Terenska nastava iz predmeta tehnička kultura u modelarskoj radionici upoznala je učenike sa aktivnostima koje se ovdje provode i načinom izrade modela i maketa koristeći CNC stroj u obradi materijala.

Posjet učenika O.Š. Centar modelarskoj radionici CTK -Tehnički centar mladih

 

 

 

Dobra suradnja sa školom Centar koja je započela programom Dani tehničke kulture u O.Š. grada Rijeke, u organizaciji ZTK Rijeka, članica i CTK Tehničkim centom mladih rezultirao je posjetom učenika 8. razreda u pratnji profesorice Ivančice Benković Managarov našoj radionici. Terenska nastava iz predmeta tehnička kultura u modelarskoj radionici upoznala je učenike sa aktivnostima koje se ovdje provode i načinom izrade modela i maketa koristeći CNC stroj u obradi materijala. Tom prigodom stručni je suradnik ZTK Rijeka za dobru suradnju sa osnovnom školom Centar na provedbi programa “Dani tehničke kulture u O.Š. grada Rijeke” uručio profesorici tehničke kulture hranilicu za ptice koju će učenici postaviti u krugu škole. Istu su izradili polaznici tečaja modelarstva sa modelarom CTK-Tehničkog centra mladih.