Potpora redovnim članicama ZTK Rijeka u 2011.g.

Prema najavi sa Skupštine osigurana su sredstva za potporu članicama čiji je temeljni cilj osiguravanje realizacije već pokrenutih aktivnosti i sufinanciranje troškova koji, na neki način, osiguravaju daljnji rad udruge. Za navedenu aktivnost pripremljen je obrazac zahtjeva, a imenovana je i komisija za prihvaćanje zahtjeva.

Potpora redovnim članicama ZTK Rijeka u 2011.g.

Prema najavi sa Skupštine osigurana su sredstva za potporu članicama čiji je temeljni cilj osiguravanje realizacije već pokrenutih aktivnosti i sufinanciranje troškova koji, na neki način, osiguravaju daljnji rad udruge. Za navedenu aktivnost pripremljen je obrazac zahtjeva, a imenovana je i komisija za prihvaćanje zahtjeva.

Svaka redovna članica čiji su programi prihvaćeni na natječaju za javne potrebe Grada Rijeke u tehničkoj kulturi za 2011.g. ima pravo podnijeti samo jedan zahtjev u 2011.g. putem propisanog obrasca, a prema navedenoj namjeni.

Zahtjev se dostavlja na adresu:
Zajednica tehničke kulture Rijeka – Korzo 2a/II, Rijeka s naznakom “Zahtjev za korištenje slobodnih sredstava Zajednice u 2011. godini – Komisiji za raspodjelu”.

Rok za dostavu zahtjeva najkasnije do 15. listopada 2011.g.

Obrazac zahtjeva preuzmite ovdje.