Poziv članicama na dostavu prijedloga programa – mladi do 18 godina

U svrhu poticanja aktivnosti i potpore za provedbu programa s mladima do 18 godina starosti, pozivamo članice da dostave prijedlog programa, temeljem Pravilnika o dodjeljivanju godišnje novčane nagrade i priznanja, kojeg je sredinom siječnja ove godine donio Upravni odbor Zajednice. Rok za dostavu prijedloga je petak 24. veljače 2017.g. do 15 sati.
obrazac pravilnik preuzeti ovdje
obrazac List 1 preuzeti ovdje
obrazac List 2 preuzeti ovdje

Poziv članicama na dostavu prijedloga programa – mladi do 18 godina

U svrhu poticanja aktivnosti i potpore za provedbu programa s mladima do 18 godina starosti, pozivamo članice da dostave prijedlog programa, temeljem Pravilnika o dodjeljivanju godišnje novčane nagrade i priznanja, kojeg je sredinom siječnja ove godine donio Upravni odbor Zajednice. Nagrada i priznanja dodjelit će se u tekućoj godini za prethodnu godinu, a pravo na kandidiranje najviše jednog programa ostvaruje redovna članica Zajednice čiji ukupni godišnji prihod u prethodnoj godini ne prelazi 150.000,00 kn. Prijedlog za dodjelu godišnje novčane nagrade prijavitelji dostavljaju na propisanom obrascu List 1 i 2, u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati naziv prijavitelja i naznaka: Prijava programa-mladi do 18 godina. Prijave se dostavljaju neposrednom dostavom ili preporučenom poštom na adresu Zajednica tehničke kulture Rijeka, Korzo 2a/2, Rijeka.
Rok za dostavu prijedloga je petak 24. veljače 2017.g. do 15 sati, bez obzira na način dostave.