Poziv članicama za obilježavanje Dana sv. Vida

Pozivamo članice ZTK Rijeka da predlože svoje programe povodom obilježavanja Dana sv. Vida s fokusom na period od utorka, 12. lipnja do petka, 15. lipnja. Cilj je da što više manifestacija i događanja bude na javnim prostorima tako da građani i gosti našeg grada što više osjete atmosferu događanja na samim gradskim ulicama i trgovima. U program mogu biti uključeni samo programi koji se održavaju u povodu Dana grada. Za svaki prijedlog potrebno je dostaviti prijedlog termina, naziv programa, organizator/ izvođač, precizne potrebe za tehničkom podrškom i ostale potrebe. Prijedloge programa potrebno je dostaviti do srijede, 18. travnja na e – mail: eugenija.peric@rijeka.hr

NULL