Poziv članicama ZTK Rijeka na Okrugli stol

Temeljem odluke Izvršnog odbora ZTK Rijeka o realizaciji programa, pozivamo članice na Okrugli stol koji će se održati u četvrtak, 28. travnja 2011. g. s početkom u 18,00 sati na adresi Riva Boduli 1 (zgrada Transadrie, konferencijska dvorana u prizemlju) na temu: Tehnička kultura u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju.

Poziv članicama ZTK Rijeka na Okrugli stol

Temeljem odluke Izvršnog odbora ZTK Rijeka o realizaciji programa, pozivamo članice na Okrugli stol koji će se održati u četvrtak, 28. travnja 2011. g. s početkom u 18,00 sati na adresi Riva Boduli 1 (zgrada Transadrie, konferencijska dvorana u prizemlju) na temu: Tehnička kultura u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju.

O iskustvima Zveze za tehnično kulturo Slovenije sa predpristupnim fondovima EU govoriti će tajnik g. Mirko Vaupotič, dok će nas sa gradskim projektima za EU sufinanciranje upoznati gđa Suzana Belošević Romac.

 
Materijali:
– Uvodnik okruglom stolu – g. Korlević (preuzmi)

– Iskustva Zajednice tehničke kulture Slovenije sa EU predpristupnim fontovima (hrvatski – preuzmi) (slovenski – preuzmi)
– Programi Europske unije – Suzana Belošević Romac (preuzmi)

– Tehnička kultura u Rijeci – Veljko Karabaić (preuzmi)
– Održan Okrugli stol (više…)
– Zaključci sa Okruglog stola (preuzmi)