Poziv na predlaganje programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke u 2015. godini

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavio je Poziv na predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke u 2015. Javne potrebe u tehničkoj kulturi čine razna područja tehničke kulture, programi, priredbe i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koji se sufinancira sredstvima Proračuna Grada Rijeke. Rok za podnošenje prijedloga programa traje od 25.  rujna 2014. godine  do 16. listopada 2014. godine, bez obzira na način dostave.

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavio je Poziv na predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke u 2015. Javne potrebe u tehničkoj kulturi čine razna područja tehničke kulture, programi, priredbe i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koji se sufinancira sredstvima Proračuna Grada Rijeke. Rok za podnošenje prijedloga programa traje od 25.  rujna 2014. godine  do 16. listopada 2014. godine, bez obzira na način dostave.

 Više…

 

Obrasce preuzmite u skladu s:

  1. Vašim operativnim sustavom
  2. Vrstom datoteke koju otvara vaš program za obradu teksta

Linux

Windows