Poziv na predlaganje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke u 2016. godini

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavio je Poziv na predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke u 2016. Javne potrebe u tehničkoj kulturi čine razna područja tehničke kulture, programi, priredbe i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koji se sufinancira sredstvima Proračuna Grada Rijeke. Rok za podnošenje prijedloga programa traje od 26. listopada 2015. godine do 13. studenoga 2015. godine, bez obzira na način dostave.
Javni poziv na predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu.

Više na: www.rijeka.hr

NULL