Radionica “betodizajn”

U modelarskoj radionici CTK-Tehničkog centra mladih pri Zajednici tehničke kulture Rijeka ponovno se odvija program u suradnji sa Savezom inovatora primorsko goranske županije Rijeka i IN kluba u okviru specijaliziranih radionica u kojem je uvijek zahtjevna tema dizajn.

Radionica “betodizajn”

 

 

 

U modelarskoj radionici CTK-Tehničkog centra mladih pri Zajednici tehničke kulture Rijeka ponovno se odvija program u suradnji sa Savezom inovatora primorsko goranske županije Rijeka i IN kluba u okviru specijaliziranih radionica u kojem je uvijek zahtjevna tema dizajn. Više je takvih radionica do sada uspješno završeno, a završni radovi su ocjenjivani visokim ocjenama. Radionica “betodizajn” svoj interesantan naziv vuče iz ideje da polaznici osmisle i dizajniraju male uporabne predmete koristeći beton i ostale dostupne materijale (kao što su drvo,metal itd.) Polaznici radionice na taj način stiču nova znanja pri upotrebi betona kao jeftinog i dostupnog materijala koji se sve češće pojavljuje u modernoj arhitekturi i dizajnu u svojoj sirovoj formi. Osim naglaska na samom materijalu mladi prolaze cijeli proces dizajniranja uporabnog predmeta od osmišljavanja vlastite ideje do realizacije i pri tom vode računa o estetici, ergonomiji i tehničkim crtežima, kao i izradom kalupa za betonske odljeve i obradom materijala. Radionica je izrazito zanimljiva jer se beton kao materijal ne koristi često u produkt dizajnu već uglavnom u arhitekturi pa je polaznicima ovo idealna prilika da testiraju svoje dizajnerske vještine pri upotrebi ovog običnog ali u ovom slučaju neobičnog materijala. Radionica traje od siječnja do kraja travnja 2014. pod vodstvom akademske kiparice Ines Milčić.