Tehnološki iskorak u izradi modela Tehničkog centra mladih

U Osnovnoj školi "Srdoči" prezentirani je rad dva 3D printera. Jednog kupljenog, kakvim će raspolagati Tehnički centar mladih i jednog u samogradnji kojim raspolaže Savez riječkih inovatora. Učenicima je mentorica Tehničkog centra mladih, prof. Marija Prihoda podijelila animacijske letke izrađene posebno za tu priliku, a dio učenika je ispunio i prijavnice za uključenje u buduće programe edukacija.

Tehnološki iskorak u izradi modela Tehničkog centra mladih

 U Osnovnoj školi “Srdoči” prezentirani je rad dva 3D printera. Jednog kupljenog, kakvim će raspolagati Tehnički centar mladih i jednog u samogradnji kojim raspolaže Savez riječkih inovatora. Učenicima je mentorica Tehničkog centra mladih, prof. Marija Prihoda podijelila animacijske letke izrađene posebno za tu priliku, a dio učenika je ispunio i prijavnice za uključenje u buduće programe edukacija.
Inicijativom Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke pokrenuta je nabavka 3D printera koji bi trebao zadovoljiti potrebe edukacije učenika, ali paralelno s tim krenulo se i u prve animacije po osnovnim školama u suradnji sa Savezom riječkih inovatora. U Osnovnoj školi “Srdoči” prezentirani je rad dva 3D printera. Jednog kupljenog, kojim će raspolagati Tehnički centar mladih i jednog u samogradnji kojim raspolaže Savez riječkih inovatora. Tehnološki iskorak 3D printera polaznicima je prezentirao Kristian Benić na komercijalnom modelu 3D printera ukazujući na njegove mogućnosti među kojima su mogućnosti stvaralaštva, kreiranja novih proizvoda, suvenira ili sličnih uradaka.
Ispred Saveza riječkih inovatora Robert Lesjak, s mentoricom prof. Dolores Kapović, prezentiro je svoj 3D printer koji ne zaostaje po kvaliteti rada, a dostupniji je mladima jer se kupuju samo dijelovi, a cijela konstrukcija dijelom se može napraviti od polovnih elemenata uzetih iz drugih konstrukcija ili se pak printaju na nekom drugom 3D printeru. Dvije stotine učenika sedmih i osmih razreda sudjelovalo je na pokaznoj radionici Prvi koraci u 3D modeliranju.
Zajednica tehničke kulture Rijeka ovom radionicom želi zainteresirati učenike završnih razreda osnovne škole za tehnička zanimanja, ali ujedno i potaknuti ih na sudjelovanje na budućim radionicama 3D printanja, što će se odvijati u Tehničkom centru mladih na Korzu i Savez riječkih inovatora u Verdijevoj ulici. Radionice će se odvijati kao izvannastavna aktivnost.