Uređenje kampa tehničke kulture na Pećinama

U tijeku je prva faza uređenja i dovođenja u funkciju prostora na prvom katu objekta u lučici Pećine koje se nalazi u vlasništvu Zajednice tehničke kulture Rijeka.

Uređenje kampa tehničke kulture na Pećinama

U tijeku je prva faza uređenja i dovođenja u funkciju prostora na prvom katu objekta u lučici Pećine koje se nalazi u vlasništvu Zajednice tehničke kulture Rijeka.

Ovaj prostor zbog svog je položaja i veličine, predviđen za organizaciju ljetnog kampa tehničke kulture za rad s učenicima osnovno školskog uzrasta.

Kao takav, zahtjevao je nužnu sanaciju za postizanje higijensko-tehničkih uvjeta, pa je do sada obavljeno kompletno čišćenje i ličenje svih prostorija, zaštita vrata, prozora i izmjena dotrajalih drvenih dijelova. Obojana je vanjska i unutarnja stolarija, balkonska ograda u dužini od 32 m, a ugrađena su i željezna vrata koja priječe neovlašteni ulaz u prostor. Sve brave sa cilindrima izmjenjenje su kao i kvake na prozorima i vratima. Prostorije su numerirane i obilježene, te je montirano interno brojilo vode.