Uspješno održan tečaj osposobljavanja riječkih studenata iz mobilne robotike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Studenti sveučilišnog diplomskog studija politehnike i informatike u Odsjeku za politehniku Filozofskog fakulteta u Rijeci uspješno su završili tečaj stručnog usavršavanja za organizaciju i izvođenje nastave iz područja mobilne robotike.
Tečaj je održan na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Tečaj su pohađali: Marija Ivanović, Dijana Malinić, Hrvoje Stupnik i Tomislav Šoštarić. Stečena znanja studenti su već praktično primijenili kao suradnici organizatora 1. natjecanja iz robotike održanog 25. travnja 2009. godine u Velikoj Gorici.

Uspješno održan tečaj osposobljavanja riječkih studenata iz mobilne robotike na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Studenti sveučilišnog diplomskog studija politehnike i informatike u Odsjeku za politehniku Filozofskog fakulteta u Rijeci uspješno su završili tečaj stručnog usavršavanja za organizaciju i izvođenje nastave iz područja mobilne robotike.
Tečaj je održan na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Tečaj su pohađali: Marija Ivanović, Dijana Malinić, Hrvoje Stupnik i Tomislav Šoštarić. Stečena znanja studenti su već praktično primijenili kao suradnici organizatora 1. natjecanja iz robotike održanog 25. travnja 2009. godine u Velikoj Gorici.

Prema navodima mr.sc. Gordana Đurovića, voditelja Laboratorija elektrotehnike, elektronike i automatike, koji djeluje pri Odsjeku za politehniku, mobilna robotika predstavlja izrazito značajan segment suvremenog obrazovanja studenata tehničkih struka. Stečena stručna znanja omogućit će daljnji razvoj praktikuma mobilne robotike u nastavi preddiplomskog studija politehnike i diplomskog studija politehnike i informatike.

Tečaj je organiziran preko udruge: Akademsko politehničko društvo APOLD Rijeka koja također djeluje u sklopu Odsjeka za politehniku.

Financijsku potporu za provedenu aktivnost dali su Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke i Odjel za školstvo i kulturu Županije primorsko-goranske, a u sklopu projekta iz tehničke kulture za zadovoljenje javnih potreba djece, mladeži i odraslih.