Uspješno probno dizanje šatora ZTK Rijeka

U nedjelju, 28. veljača 2010.g. Na parteru Dvorane mladosti izvršeno je probno dizanje šatora kojeg je Zajednica tehničke kulture Rijeka, uz potporu Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu nabavila prošle godine za potrebe realizacije projekata u tehničkoj kulturi.

Uspješno probno dizanje šatora ZTK Rijeka

U nedjelju, 28. veljača 2010.g. Na parteru Dvorane mladosti izvršeno je probno dizanje šatora kojeg je Zajednica tehničke kulture Rijeka, uz potporu Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu nabavila prošle godine za potrebe realizacije projekata u tehničkoj kulturi.

 

Šator ima 200 m² i u njemu će se realizirati programi članica ZTK Rijeka.

Način i uvijeti korištenja biti će propisani na sličan način kao što je to već učinjeno za korištenje kombija ZTK Rijeka.